Vilkår og betingelser

Forretningsvilkår Standard forretningsbetingelser og kundeoplysninger I. Standard forretningsbetingelser § 1 Grundbestemmelser (1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du konkluderer med os som leverandør (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG) via www.premiumxl.de websiden. Medmindre andet er aftalt, udelukkes inkluderingen, hvis det er nødvendigt, af dine egne forhold. (2) En »forbruger« i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion, der i overvældende grad ikke kan tilskrives enten hans kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktiviteter. Udtrykket "forretningsmand" refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarligt partnerskab, der konkluderer en retlig transaktion i kraft af hans / hendes uafhængige faglige eller kommercielle aktivitet. § 2 Konklusion af kontrakten (1) Kontraktens genstand er salg af produkter. (2) Ved at placere det pågældende produkt på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en salgsaftale på de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen. (3) Købsaftalen sker via online-indkøbskurven som følger: De produkter, der skal købes, flyttes til "indkøbskurven". Du kan vælge indkøbskurven ved hjælp af de relevante knapper på navigationslinjen og foretage ændringer der. Når du har hentet siden "Checkout" og indtastet de nødvendige personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle bestillingsoplysninger igen på ordresammendragssiden. Hvis du brugte et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon-Betalinger, Efterbetaling, Sofort) for at modtage betalinger, vil du enten blive guidet til vores online-shop på ordresumlingssiden eller videresendt til websiden for den øjeblikkelige betaling udbyder. Hvis du videresendes til det øjeblikkelige betalingssystem, skal du vælge og indtaste dine oplysninger, hvis det er relevant. Du vil så blive returneret til ordresammendragssiden i vores online shop. Før ordren er sendt, kan du kontrollere alle data igen, ændre den (som også kan ske via internetbrowsers 'tilbage' -funktion) eller annullere købstransaktionen. Ved at klikke på "Placer ordre i forbindelse med en forpligtelse til betaling" for at indsende ordren, erklærer du accept af ordren på en juridisk bindende måde, hvormed købsaftalen finder sted. (4) Gennemførelsen af ordren og afsendelsen af alle de detaljer, der kræves ved indgåelsen af kontrakten, foregår via e-mail, delvist automatiseret. Derfor skal du sikre dig, at den e-mail-adresse, du har deponeret hos os, er den rigtige, og at kvitteringen for de respektive e-mails er garanteret. Du skal især sikre, at de respektive e-mails ikke blokeres af et SPAM-filter. § 3 Ret til bevarelse, forbehold af ejendomsrettigheder (1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis den pågældende situation indebærer krav, der følger af samme kontraktforhold. (2) Varerne forbliver vores ejendom indtil købsprisen er betalt fuldt ud. (3) Hvis du er forretningsmand, gælder følgende betingelser også: a) Vi beholder ejerskabet af varerne, indtil alle krav i forbindelse med det igangværende forretningsforhold er afgjort fuldt ud. Varer, der er genstand for ejendomsret, må ikke pantsættes eller overdrages som sikkerhed, før ejerskabet af de nævnte varer skifter hænder. b) Du kan sælge varerne igen inden for rammerne af en ordnet transaktion. I den henseende hermed hermed hermed afsiger du alle de krav, der svarer til størrelsen af det faktureringsbeløb, der tilfalder dig som et resultat af genleveringen til os, og vi accepterer cessionen. Desuden er du autoriseret til at indsamle det pågældende krav. For så vidt som du ikke afholder dine betalingsforpligtelser ordentligt, forbeholder vi os ret til at indsamle kravet selv. c) I en situation, der involverer kombinationen og sammenlægningen af de varer, der er underlagt beholdning af ejendomsret, erhverver vi medejerskab af den nyoprettede vare. Dette medejerskab svarer til forholdet mellem fakturaværdien af de varer, der er underlagt beholdning af titel og de øvrige forarbejdede varer på tidspunktet for forarbejdning. d) Hvis du fremsætter en sådan anmodning, er vi forpligtet til at frigive de værdipapirer, der skyldes os, i det omfang værdipapirernes realisationsværdi overstiger kravet, der skal sikres med mere end 10%. Vi er ansvarlige for at vælge de værdipapirer, der skal frigives. § 4 garanti (1) De lovbestemte garantierettigheder er gældende. (2) Som forbruger skal du straks kontrollere produktet for fuldstændighed, synlige mangler og transportskader, så snart den er leveret, og omgående meddele dine klager og rederiet skriftligt. Selvom du ikke overholder denne anmodning, har den ingen virkning på dine juridiske garantikrav. (3) For så vidt du er en virksomhed, er følgende forskel